Kostiuchnówka

KOSTIUCHNÓWKA
Miejsca pamięci
W 1914 roku, po niemal stu latach względnego pokoju w Europie, od zakończenia wojen napoleońskich, niepozorny z początku konfikt serbsko-austriacki przeradza się w największą jak dotąd wojnę, zwaną Wielką Wojną. Polscy rekruci, wcielani do armii zaborców, niejednokrotnie walczą przeciwko sobie. W zaborze austriackim, najbardziej tolerancyjnym dla Polaków i ich kultury i tradycji, formowane są Legiony Polskie, pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Po nieudanej próbie wzniecenia powstania w zaborze rosyjskim, Legiony zostają skierowane na front wschodni. Jesienią 1915 r. ofensywa państw centralnych przeciwko Rosji zatrzymuje się na wołyńskiej rzece Styr. Przeprawy przez tę strategiczną barierę, w okolicach niewielkiej wioski Kostiuchnówki, mają bronić polscy legioniści. Po wielu zaciętych walkach, pomimo przewagi sił rosyjskich, udaje im się utrzymać pozycje, co pozwala armii austriackiej i niemieckiej wznowić ofensywę i przesądza o klęsce Rosji w Wielkiej Wojnie.

Cmentarz wojenny w Polskim Lasku
Cmentarze w Polskim Lasku powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, jednak wcielenie Wołynia do Związku Sowieckiego i zabicie przez UPA, a następnie wysiedlenie znacznej części Polaków sprawiły, że miejsca pamięci niszczały. Jednak po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 1989 r. oraz powstaniu niepodległej Ukrainy zainteresowanie bitwą kostiuchnowską ponownie odżyło. Polscy harcerze i ochotnicy odnowili miejsca pamięci i dokonali exhumacji szczątków legionistów, którzy jeszcze spoczywali na swym polu chwały.
Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Ładnie odnowiony, przedwojenny budynek szkoły w Kostiuchnówce, mieszczący prócz tego harcerskie Centrum Dialogu oraz niewielkie muzeum.


Polska flaga powiewa dumnie obok ukraińskiej.Małe muzeum
Muzeum w Centrum Dialogu zawiera wiele ciekawych exponatów, w tym znaleziska z pola bitwy. Oto one:Możemy także obejrzeć umundurowanie legionisty:


Oraz używany przez nich austriacki karabin czterotaktowy Mannlichera:Ludność wioski jest bardzo miła i gościnna, spotkamy zarówno Ukraińców, jak i Polaków (wielu spośród tych pierwszych zna również język polski).


Wszystkim zainteresowanym polecam film Irytującego Historyka o zwycięstwie pod Kostiuchnówką:
www.youtube.com/watch?v=NkpVG76pOKQ


Wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości - archiwum zip, 342 MiB

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej