Automaty telefoniczne SPUTNIK


Automaty telefoniczne wg lat:

Automaty telefoniczne wg państw:

A.D. 2023 - Węgry - ostoja phreakera
A.D. 2023 - namiastka automatu
Polska - TP S.A./Orange
Polska - inne telefonie
A.D. 2019
Czechy
A.D. 2018
Węgry
A.D. 2017
Litwa
A.D. 2016
Ukraina
A.D. 2015
Włochy
A.D. 2014
Watykan
A.D. 2013
A.D. 2012

Apendyx: Gdzież są?
Texty o telefonach Ciekawe słupy telefoniczne

Serdecznie zapraszam do dyskusji na
stronie do komentowania!


Kontakt:
Powrót do strony głównej