SPUTNIK
A.D. MMXIX

Vápenice, Morawy, CzechyLhotsko, Morawy, CzechyDešná, Morawy, CzechyTroki, Auksztota, LitwaWilno, Auksztota, LitwaRówne, Wołyń, Kresy Rzplitej, ob. Ukraina

Powrót do strony głównej