Texty o telefonach SPUTNIK
Texty o telefonach
1. Krótka historia telefonów


2. Sposoby pobierania opłaty przez automaty telefoniczne - zestawienie


3. Epitafium

Powrót do strony głównej