Texty o telefonach SPUTNIK
Apendyx:
Texty o telefonach
1. Krótka historia telefonów


2. Sposoby pobierania opłaty przez automaty telefoniczne - zestawienie


3. Epitafium


Powrót do strony głównej