Artykuły SPUTNIK

Artykuły


1. Aqua vitæ - wrzesień 2020


2. Krótka historia telefonów i automatów telefonicznych


3. Historia - granice trwalsze niż państwa


4. Turecka expansja w Anatolii w XI w. na mapie


5. Epitafium o automatach telefonicznych po łacinie i po polsku


6. Papieże ze Słowiańszczyzny


7. Alternatywna polska ortografia - koncepcja


8. Sposoby pobierania opłat za korzystanie z automatów telefonicznych - zestawienie


9. Źródła trudności polskiej ortografii


10. Orędzie Paschalne - tłumaczenie dosłowne


11. Litania do świętych Starego Przymierza po łacinie i po polsku


11. Starożytne sobory powszechnePowrót do strony głównej