SPUTNIK

Z dalekiego kraju...

Jan Paweł II, znany wcześniej jako kard. Karol Wojtyła, jest powszechnie uznawany za pierwszego w historii papieża-Słowianina. Jest to oczywiście prawda, jednak w ramach ciekawostki warto wspomnieć, że z dzisiejszego terenu innego słowiańskiego kraju także pochodziło dwóch Ojców Świętych. Mowa tu o Chorwacji. Z chorwackiego wybrzeża, a więc z Dalmacji, pochodzili: 

imageKajus – 28. papież, święty. Najprawdopodobniej był zlatynizowanym Iliryjczykiem bądź też potomkiem osadników z Italii. Niektóre źródła mówią o jego pokrewieństwie z cesarzem rzymskim Dioklecjanem, znanym z ostatniego wielkiego prześladowania chrześcijan w Cesarstwie. Rządził Eklezją w latach 283-296.

 

imageJan IV – 72. papież. W 626 r. osiedlił w swojej ojczystej Dalmacji, a także Slawonii i Bośni, za zgodą cesarza, plemiona chorwackie, a następnie rozpoczął ich chrystianizację w obrządku zachodnim, co miało wielki wpływ na dalszą historię tej nacji. Prócz tego walczył z herezją monoteletyzmu, zwołując w tym celu synod biskupów w Rzymie w 641 r. Był z tego powodu w konflikcie z patriarchą Konstantynopola Pyrrusem I, który popierał tę herezję. Rządził Kościołem w latach 640-642. Z pochodzenia, podobnie jak Kajus, był Italczykiem.image

Prócz tego warto jeszcze wspomnieć o 83. papieżu Kononie, który był z pochodzenia najprawdopodobniej Dakiem, a więc przodkiem dzisiejszych Rumunów. Rumuni oczywiście nie są Słowianami, jednak byli w przeszłości pod dużym ich wpływem. Urodził się w VII w. na terenie późniejszego Siedmiogrodu, w mieście Timisoara (węg. Temesvár). W młodości opuścił jednak Dację i osiadł na Sycylii, gdzie pobierał nauki. Rządził Eklezją zaledwie 10 miesięcy (lata 686 i 687). Zdążył jednak porozumieć się z cesarzem w sprawie uchwał III Soboru Konstantynopolitańskiego. Sputnik


Powrót do strony głównej